Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

17. CÁC LOẠI GỖ NÀO ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA CHUỘNG KHI LÓT SÀN?

19/11/2017, 23:11:48

Các loại gỗ được người tiêu dùng ưa chuộng khi lót sàn:

  • Hương
  • Gõ đỏ
  • Căm xe
  • Sồi
  • Red cherry

SGMedia TVKArch