17. CÁC LOẠI GỖ NÀO ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA CHUỘNG KHI LÓT SÀN?

24/04/2018, 04:24:53

Các loại gỗ được người tiêu dùng ưa chuộng khi lót sàn:

  • Hương
  • Gõ đỏ
  • Căm xe
  • Sồi
  • Red cherry

SGMedia TVKArch