Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

4. TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH CÓ BAO NHIÊU NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN?

16/02/2019, 19:00:31

Hiện nay, Tập đoàn Trường Thành có 8 nhà máy và 12 công ty con trực thuộc và 2 công ty liên kết liên doanh

8 nhà máy được đặt tại các tỉnh:

 • 3 nhà máy tại Bình Dương
 • 1 nhà máy tại Tp. Hồ Chí Minh
 • 2 nhà máy tại Phú Yên
 • 2 nhà máy tại Đắk Lắk

Các công ty thành viên gồm:

 • Công ty CP Gỗ Trường Thành (TTDL1), Đắk Lắk
 • Công ty CP Bao bì Trường Thành (TTTD), Tp. Hồ Chí Minh
 • Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTDL2), Đắk Lắk
 • Công ty CP Công nghiệ Gỗ Trường Thành (TTI), Phú Yên
 • Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2), Bình Dương
 • Công ty CP Trường Thành Xanh (TTG), Phú Yên
 • Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC), Đắk Lắk
 • Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành (TTBD3), Bình Dương
 • Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTDN1), Đắk Nông
 • Công ty CP Thương mại, Xuất Nhập Khẩu Trường Thành (TTDN 2), Đắk Nông
 • Công ty CP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An
 • Công ty CP Nông lâm Công nghiệp Trường An

Các công ty liên kết, liên doanh gồm:

 • Công ty TNHH Trường Thành OJI (TTO), Phú Yên
 • Công ty Bất Động Sản Phú Hữu Gia


SGMedia TVKArch