Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

8. KÝ HIỆU KÍCH THƯỚC CỦA VÁN SÀN KTC TRƯỜNG THÀNH?

20/10/2018, 16:37:57

Ký hiệu kích thước của ván sàn KTC Trường Thành ghi: 15/2 x 120 x 1000mm được hiểu như thế nào?

Ký hiệu trên được hiểu như sau:

  •  Chiều dày của tấm ván sàn là 15mm trong đó lớp gỗ trên cùng (lớp gỗ mặt) có chiều dày 2mm
  • Chiều rộng của tấm ván sàn là 120mm
  • Chiều dài của tấm ván sàn là 1000mm

 

SGMedia TVKArch