Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

9. CÁC LOẠI GỖ NÀO TTF ĐANG SỬ DỤNG ĐỂ LÀM MẶT CHO VÁN KTC?

12/12/2018, 21:34:01

Hiện nay TTF đang sử dụng các loại gỗ sau để làm mặt cho Ván sàn KTC:

  • VN Cherry (Còng trắng Việt Nam)
  • Red Cherry (Còng tía nhập khẩu)
  • With Ash (Tần bì)
  • Walnut Châu Phi (Chiêu liêu)
  • Chò Chỉ Vàng
  • Oak (Sồi)
  • Căm Xe
  • Giáng Hương
  • Teak (Giá Tỵ)
  • Gõ Đõ

SGMedia TVKArch