BỘ APPLARO 700

19/06/2018, 05:54:37
0TTI-TA012A BÀN VUÔNG 700
Quy cách (mm)  700L x700D x 750H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện PU màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
IKAO-CH047B
GHẾ APPLARO
Quy cách (mm)  445W x 575D x 856H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch