Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ COMFORT

22/04/2019, 07:10:45

0TTI - TA554A BÀN COMFORT
Quy cách (mm) 1500L x 900W x 750H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu lợt/nâu đậm
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH555A GHẾ COMFORT
Quy cách (mm) 465W x 560D x 970H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu lợt/nâu đậm
Cấu trúc Ráp chết 

 

 

SGMedia TVKArch