BỘ CORONA

25/05/2018, 14:05:29
0TTI - TA559A BÀN CORONA
Quy cách (mm) 1600/1200L x 900W x 750L
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH560A GHẾ CORONA
Quy cách (mm) 500W x 560D x 995H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết 

 

SGMedia TVKArch