BỘ FOCUS

25/05/2018, 13:51:10
NDTO-TA233B BÀN FOCUS
Quy cách (mm)  1800L x 1100W x 750H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám
Cấu trúc Tháo ráp
ALIO-CH024b
GHẾ FOCUS
Quy cách (mm)  560W x 582D x 870H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch