BỘ LINDA

25/05/2018, 13:56:48
0TCO-TA128A BÀN LINDA
Quy cách (mm)  1200L x1200D x 740H
Nguyên liệu Gỗ Dầu
Hoàn thiện Dầu màu
Cấu trúc Tháo ráp
CRFO-CH113A  GHẾ CRF
Quy cách (mm)  536W x 578D x 915H
Nguyên liệu Gỗ Dầu
Hoàn thiện Dầu màu
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch