BỘ RICHMOND

25/05/2018, 13:55:19
0SYO-TA015A BÀN RICHMOND
Quy cách (mm)  1000L x 1000W x 730H
Nguyên liệu FSC Grandis
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
0SYO-CH106A  GHẾ RICHMOND
Quy cách (mm)  468W x 505D x 905H
Nguyên liệu FSC Grandis
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch