Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ SALON CHỮ THỌ

22/10/2017, 08:20:23
0TTI - TA656A BÀN CHỮ NHẬT SALON CHỮ THỌ
Quy cách (mm)  1200L x 600W x 510H
Nguyên liệu Cẩm Liên/Xoan Đào
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - TA657A BÀN VUÔNG SALON CHỮ THỌ
Quy cách (mm) 600L x 600W x 510H
Nguyên liệu Cẩm Liên/Xoan Đào
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH658A GHẾ ĐƠN SALON CHỮ THỌ
Quy cách (mm)  730W x 620D x 830H
Nguyên liệu Cẩm Liên/Xoan Đào
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BE659A GHẾ BA SALON CHỮ THỌ
Quy cách (mm) 2000W x 620D x 830H
Nguyên liệu Cẩm Liên/Xoan Đào
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch