BỘ SALON HÀN QUỐC

24/06/2018, 21:46:56
0TTI - TA054A BÀN CHỮ NHẬT SALON HÀN QUỐC
Quy cách (mm) 1100L x 600W x 510H
Nguyên liệu VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - TA055A BÀN TRÒN SALON HÀN QUỐC
Quy cách (mm) Ø600 x 510H
Nguyên liệu VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - BE148A GHẾ ĐƠN SALON HÀN QUỐC
Quy cách (mm) 1200W x 690D x 780H
Nguyên liệu VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc Tháo ráp

 

Các sản phẩm khác
SGMedia TVKArch