Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

GIƯỜNG SANDRA

25/08/2019, 21:38:42
0TTI-BD231A GIƯỜNG SANDRA
Quy cách 2165L x 1050W x 1100H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng
0TTI-TA232A BÀN TRANG ĐIỂM SANDRA
Quy cách 1200W x 505D x 690H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng
0TTI-MI233A GƯƠNG TRANG ĐIỂM SANDRA
Quy cách 760W x 105D x 775H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis + Kiếng
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng
0TTI-TA234A BÀN HỌC SANDRA
Quy cách 1100W x 530D x 1710H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng
0TTI-CT235A TỦ ĐẦU GIƯỜNG SANDRA
Quy cách 490W x 450D x 550H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng
0TTI-CA236A TỦ ÁO SANDRA
Quy cách 600W x 540D x 870H
Nguyên liệu FSC Eucalyptus Grandis
Hoàn thiện Trắng-Vàng-Xanh/Trắng – Hồng

 

SGMedia TVKArch