BỘ VƯỜN XINH

24/06/2018, 21:28:34
0TCO-TA094A BÀN CONISTON
Quy cách (mm)  1500W x 900D x 740H
Nguyên liệu FSC Acacia
Hoàn thiện Lau dầu màu Teak tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
0TCO-CH095A  GHẾ CONISTON
Quy cách (mm)  515W x 595D x 915H
Nguyên liệu FSC Acacia
Hoàn thiện Lau dầu màu Teak tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch