BỘ ZULU

24/06/2018, 21:38:21
0TTO-TA520A BÀN ZULU
Quy cách (mm)  1200L x 1200W x 750H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
0TTO-CH519A  GHẾ ZULU
Quy cách (mm)  490W x 600D x 860H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Gấp xếp 

 

SGMedia TVKArch