Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CÁC NHÀ MÁY

22/04/2019, 07:37:10

1. Các nhà máy

  • 02 tại EaH’ Leo, Dak Lak
  • 01 nhà máy tại Tân Uyên, Bình Dương

 

2. Các công ty trồng rừng

  • 03 công ty và 01 lâm trường trồng rừng tại Dak Nông, Dak Lak, Phú Yên
  • Tổng cộng thực hiện dự án 100.000 rừng trồng tại Việt Nam

 

 

SGMedia TVKArch