Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CƠ CẤU HĐQT & BKS

24/10/2017, 13:09:10
TT Thành viên Hội Đồng Quản Trị    
1 Bã Vũ Tuyết Hằng
Năm sinh: 1968
Chủ Tịch, kiêm Tổng Giám đốc
   
2 Bà Phạm Thị Huyền Nga
Năm sinh: 1972
Phó Chủ Tịch
   
3 Ông Võ Trường Thành
năm sinh: 1958
Thành Viên
   
 4 Bà Nguyễn Mai Hoa
Năm sinh: 1969
Thành Viên
   
5 Ông Võ Diệp Văn Tuấn
Năm sinh: 1979
Thành Viên
   
6 Bà Nguyễn Thục Hiền
Năm sinh: 1955
Thành Viên
   
 

 

   
       
       
  Thành viên Ban Kiểm Soát    
1 Ông Nguyễn Quang Trung
Năm sinh: 1983
Trưởng ban
   
2 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Năm sinh: 1985
Thành viên
   
3 Ông Hoàng Anh Tú
Năm sinh: 1979
Thành viên
   

 

SGMedia TVKArch