Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CÔNG CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH (BÌNH DƯƠNG)

22/01/2018, 09:50:47

 

 

Vị trí tuyển dụng GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 tuyển dụng TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 

 tuyển dụng GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY BÓC LẠNG
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 

 tuyển dụng GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY ÉP VÁN
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 

 tuyển dụng GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN PB
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 

 tuyển dụng CHUYỀN TRƯỞNG CÁC CÔNG ĐOẠN BÓC - LẠNG - ÉP VERNEER - ÉP VÁN  
Số lượng cần tuyển 10
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

Vị trí tuyển dụng TỔ TRƯỞNG - KỸ THUẬT CÁC CÔNG ĐOẠN BÓC - LẠNG - ÉP VERNEER - SẢN XUẤT VÁN PB
Số lượng cần tuyển 10
Địa điểm làm việc Đường DT747, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Mức lương Theo năng lực (từ 7 triệu trở lên)
Hạn nộp hồ sơ 30.12.2015

 

SGMedia TVKArch