CỬA PHẲNG + HOA VĂN CNC

24/04/2018, 04:27:54
0TTI-DR014A  CỬA PHẲNG
Quy cách (mm)  710W x 45D x 2140H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện PU

HOA VĂN CNC 01
Quy cách (mm) 400W x 10D x 800H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN Mahogany
Hoàn thiện PU
  PANO 01
Quy cách (mm) 400W x 10D x 600H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN Mahogany
Hoàn thiện PU
  CHỈ VIỀN 01
Quy cách (mm) 520W x 10D x 920H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN Mahogany
Hoàn thiện PU
  CHỈ VIỀN 02
Quy cách (mm) 520W x 10D x 720H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN Mahogany
Hoàn thiện PU

 

SGMedia TVKArch