GHẾ FOLDING

24/06/2018, 21:35:39
IKAO - CH074B GHẾ FOLDING
Quy cách (mm) 445W x 575D x 856H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Nhúng dầu
Cấu trúc Tháo ráp
Các sản phẩm khác
SGMedia TVKArch