Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

GIƯỜNG CONSOLE

25/08/2019, 20:36:55
0TTI - BD118A GIƯỜNG CONSOLE 1.8M
Quy cách (mm) 2130L x 1940W x 1730H (sử dụng nệm 1m8)
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BD118B GIƯỜNG CONSOLE 1.6M
Quy cách (mm) 2130L x 1740W x 1730H (sử dụng nệm 1m6)
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CA117A TỦ ĐẦU GIƯỜNG CONSOLE
Quy cách (mm) 500W x 420D x 565H
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Ráp chết 
0TTI - TA005B BÀN TRANG ĐIỂM CONSOLE
Quy cách (mm) 1100L x 500W x 1460H
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - ST116B GHẾ TRANG ĐIỂM CONSOLE
Quy cách (mm) 510W x 425D x 450H
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CA119B TỦ ÁO CONSOLE
Quy cách (mm) 1290W x 610D x 2235H
Nguyên liệu White Ash / FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp

 

SGMedia TVKArch