Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

GIƯỜNG HẾT CHỖ CHÊ - AN BÌNH

25/08/2019, 21:32:34
0TTI - CO589A KHUNG GIƯỜNG
Quy cách (mm) 2070L x 1680W x 195H (sử dụng nệm 1m6)
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BD576A ĐẦU GIƯỜNG AN BÌNH
Quy cách (mm) 1720W x 60D x 1025H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO595A CHÂN THẲNG
Quy cách (mm) 100L x 100W x 260H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - TA605A BÀN TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 1500W x 490D x 690H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - MI606A KHUNG GƯƠNG TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 800W x 70D x 760H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - ST608A NÓC GƯƠNG TRANG ĐIỂM AN BÌNH
Quy cách (mm) 760W x 100D x 45H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN BÀN TRANG ĐIỂM KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 150W x 150/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - ST612A GHẾ TRANG ĐIỂM KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 405W x 405D x 450H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO619A TỦ ÁO 3 CÁNH
Quy cách (mm) 1775W x 600D x 1885H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CO626A NÓC TỦ ÁO AN BÌNH
Quy cách (mm) 1270W x 620D x 115H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN TỦ ÁO
Quy cách (mm) 170W x 170/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA613A TỦ ĐẦU GIƯỜNG 2 HỘC KÉO
Quy cách (mm) 550W x 450D x 470H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO616A NÓC ĐẦU GIƯỜNG AN BÌNH
Quy cách (mm) 495W x 80D x 15H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN TỦ ĐẦU GIƯỜNG KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 170W x 170/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
SGMedia TVKArch