Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

KỆ SÁCH 700

16/01/2019, 21:29:46
0TTI - SH156A KỆ SÁCH 700 - 3 TẦNG
Quy cách (mm)  700W x 330D x 890H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc  Tháo ráp
0TTI - SH157A KỆ SÁCH 700 - 4 TẦNG
Quy cách (mm)  700W x 330D x 1230H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc  Tháo ráp
0TTI - SH158A KỆ SÁCH 700 - 5 TẦNG
Quy cách (mm)  700W x 330D x 1570H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm
Cấu trúc  Tháo ráp
SGMedia TVKArch