KỆ SÁCH SH

24/06/2018, 21:44:03
ASHI - SH154A KỆ SÁCH SH
Quy cách (mm)  1050L x 320W x 1400H
Nguyên liệu Cherry
Hoàn thiện Sơn dầu màu MB
Cấu trúc  Ráp chết
SGMedia TVKArch