Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

KỆ SÁCH 300

15/12/2017, 13:37:12
0TTI - SH156A KỆ SÁCH 300 - 3 TẦNG
Quy cách (mm) 390W x 330D x 890H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - SH157B KỆ SÁCH 300 - 4 TẦNG
Quy cách (mm) 390W x 330D x1230H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - SH158A KỆ SÁCH 300 - 5 TẦNG
Quy cách (mm) 390W x 330D x 1570H
Nguyên liệu Cao su
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt/Nâu đậm/Wengi
Cấu trúc Tháo ráp

 

Các sản phẩm khác
SGMedia TVKArch