Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

24/06/2018, 21:34:35

 

1. Cơ cấu tập đoàn

 

 

2. Cơ cấu công ty mẹ

 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành/ Ban Lãnh đạo (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng:

1. Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT: 

Ông Võ Trường Thành
 • Sinh năm 1958, Thạc sỹ QTKD tại Hoa Kỳ
 • Có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ
 • Đã đi hơn 20 nước trên thế giới để tìm hiểu về công nghệ chế biến gỗ hiện đại và trồng rừng
 • Từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong các hiệp hội như: Cố vấn Hội Doanh nghiệp trẻ Dak Lak, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Dak Lak, Thành viên Ban Thường trực Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM
 • Hiện nay là: Chủ tịch Hiệp hội Chế Biến Gỗ Bình Dương (BIFA), Thành viên Ban Chấp hành Hội Lâm sản Việt Nam, Thành viên Ban Thường trực Mạng lưới Kinh doanh Lâm sản Việt Nam (VFTN) trực thuộc Quỹ Bảo vệ Động Vật Hoang dã (WWF), Thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân hàng đầu Thế giới

 

3. Phó Tổng giám đốc thường trực, kiêm Ủy viên HĐQT: 

Ông Tạ Văn Nam
 • Sinh năm 1951
 • Trình độ: Cử nhân Sư Phạm
 • Lịch sử làm việc:    
+ Từ năm 2000 - 2003: Phó Giám đốc, Công ty TNHH KNG Trường Thành
+ Từ năm 2003 đến 2012: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành, phụ trách chính đối với mảng Sản xuất và QLCL
+ Từ đầu năm 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành

 

7. Thành viên HĐQT: 

  Ông Phương Xuân Thụy
 • Sinh năm 1977
 • Trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh.
 • Có 3 năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành ngành chế biến gỗ, và khoảng 10 năm kinh nghiệm điều hành quản lý trong các ngành khác.
 • Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết (Chốt ngày 31/12/2014): 7.02% (Đại diện sở hữu cho Công ty CP XNK và Chế Biến Gỗ Hưng Thịnh)

 

 6. Phó Tổng giám đốc, kiêm Ủy viên HĐQT: 

Ông Võ Diệp Văn Tuấn
 • Sinh năm: 1979
 • Trình độ: Thạc sỹ QTKD
 • Lịch sử làm việc:    

+ Từ năm 2008 - 2009: Trưởng phòng Tài chính, Công ty CP KNG Trường Thành
+ Từ năm 2009 - 2011: Giám đốc Khối Tài chính Kế toán, Công ty CP KNG Trường Thành
+ Từ năm 2011 – nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành, phụ trách chính đối với Tài chính, Kế toán, Kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, còn kiêm nhiệm vị trí TGĐ Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành, và thành viên HĐQT của nhiều công ty trong Tập đoàn

 

4. Phó Tổng giám đốc, kiêm Ủy viên HĐQT: 

Ông Đinh Văn Hóa
 • Sinh năm: 1962
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng
 • Lịch sử làm việc:
+ Từ năm 1989 - 2007: Quản lý và điều hành tại nhiều công ty về mảng xây dựng + Từ năm 2007 - 2012: Giám đốc Ban Dự án các công trình xây dựng của tập đoàn Trường Thành
+ Từ năm 2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành, phụ trách chính đối với An ninh quản trị, Cơ sở hạ tầng – Xây dựng, Cơ điện và Kho vận. Ngoài ra, còn là thành viên HĐQT của Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (Bình Dương)

 

5 Thành viên HĐQT

Ông: Trần Việt Anh

 • Sinh năm 1978, Cử nhân.
 • Có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý, Tài chính, Đầu tư, Ngân hàng.
 • Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết (Chốt ngày 31/12/2014): 0% (Đại diện sở hữu cho Ngân hàng Thương mại CP Việt Á).

 

 


 

SGMedia TVKArch