Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

15/12/2017, 07:44:42

 

 tuyển dụng TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

SGMedia TVKArch