Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CHUYÊN VIÊN - QUẢN TRỊ VIÊN - NHÂN VIÊN

11/12/2017, 20:25:36

 

 

Vị trí tuyển dụng QC (KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRÊN CHUYỀN)
Số lượng cần tuyển 20
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

  

Vị trí tuyển dụng NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ - LOADING
Số lượng cần tuyển 5
Địa điểm làm việc Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

Vị trí tuyển dụng QUẢN TRỊ VIÊN KỸ THUẬT THIẾT KẾ
Số lượng cần tuyển 20
Địa điểm làm việc Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

  

Vị trí tuyển dụng QUẢN TRỊ VIÊN  KIỂM SOÁT TUÂN THỦ (ISO, COC, SA/ BSCI)
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

  

Vị trí tuyển dụng QUẢN TRỊ VIÊN KINH DOANH TIẾP THỊ QUỐC TẾ
Số lượng cần tuyển 05
Địa điểm làm việc TPHCM
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

Vị trí tuyển dụng QUẢN TRỊ VIÊN MUA HÀNG NHẬP KHẨU
Số lượng cần tuyển 05
Địa điểm làm việc Tân Uyên – Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

SGMedia TVKArch