XE ĐẨY RƯỢU APPLARO

25/05/2018, 13:47:16
IKAO - TR116A XE ĐẨY RƯỢU 4 BÁNH
Quy cách (mm) 770W x 400W x 815H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Nhúng dầu màu tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
Các sản phẩm khác
SGMedia TVKArch