Về Lê Minh Ngọc ,

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2000 đến nay.

Con Người TTF

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời