Về Nguyễn Cao Thiên Kim,

Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công dự án trong nước và quốc tế.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2010 đến nay.

Con Người TTF

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Phạm Thị Phượng

Giám đốc Phân xưởng Sofa

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm