Về Giang Văn Trường,

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2000 đến nay.

Con Người TTF

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Phạm Thị Phượng

Giám đốc Phân xưởng Sofa

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm