Về Vũ Việt Trầm,

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống thông tin.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2018 đến nay.

Con Người TTF

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Phạm Thị Phượng

Giám đốc Phân xưởng Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án