Về Bùi Thành Đạt,

Có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ.
Đã làm việc tại TTF từ năm 1992 đến nay.

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Giám đốc Phân xưởng Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án