Về Bùi Thành Đạt,

Có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ.
Đã làm việc tại TTF từ năm 1992 đến nay.

Con Người TTF

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group