Nhân Sự

Nguyễn Trọng Hiếu

Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT của Trường Thành Furniture Corporation (TTF)

Carlo Zavagno

Giám Đốc Nhà Máy Casadora

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Nhà Máy Nội Ngoại Thất kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Tủ bếp

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Giang Văn Trường

Trưởng phòng Tư Vấn Thiết Kế

Vũ Việt Trầm

Trưởng Phòng Hệ Thống Thông Tin

Nguyễn Cao Thiên Kim

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế