Nhân Sự

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Giang Văn Trường

Trưởng phòng Tư Vấn Thiết Kế

Vũ Việt Trầm

Trưởng Phòng Hệ Thống Thông Tin

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Cao Thiên Kim

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh